Nie masz dostępu do kanalizacji? Stwórz przydomową oczyszczalnię ścieków!

Nie masz dostępu do kanalizacji? Stwórz przydomową oczyszczalnię ścieków!

Z każdym rokiem przybywa nowych inwestycji mieszkaniowych. Część działek budowlanych zlokalizowanych daleko od miasta, nie ma jednak dostępu do kanalizacji. Jak się okazuje, to żadna przeszkoda, ponieważ właściciel nieruchomości może stworzyć swoją małą oczyszczalnię ścieków.

Czym jest przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Termin ten odnosi się do instalacji, która może odebrać ścieki generowane od 4 do 200 osób. Dlatego takie rozwiązanie jest idealne dla właścicieli domów jednorodzinnych, pensjonatów oraz szkół bez dostępu do kanalizacji. Warunkiem stworzenia takiej instalacji jest dopasowanie rozwiązań do wymagań prawa unijnego i polskiego. Do stworzenia takiej instalacji potrzebne są osadniki gnilne będące trzonem całego rozwiązania. Oczyszczalnie tego typu zazwyczaj są dwustopniowe, a zasady działania mogą opierać się na różnych technologiach.

Jak działa oczyszczalnia ścieków stworzona w pobliżu domu?

Oczyszczalnia ma przede wszystkim realizować proces podczyszczania we wcześniej wspomnianym osadniku. Urządzenie musi znajdować się pod powierzchnią gruntu. W zbiorniku odbywa się proces sedymentacji, ponieważ osady nie mogą osiąść na dnie. Specjaliści w takiej instalacji zalecają usprawnić osadnik specjalnymi preparatami bakteryjnymi, które przyśpieszą rozkład odpadów. Oczyszczanie jest realizowane zawsze w gruncie, dlatego takie prace należy realizować, zanim zaczniemy gospodarować tereny zewnętrzne. Na takim etapie prac budowlanych będzie musiała poczekać ziemia ogrodowa. Poznań, Warszawa czy Gdańsk – w okolicach takich miast zakładanie przydomowej oczyszczalni jest bardzo popularne.

Wykonując taką instalację, nie można zapomnieć o zamontowaniu studzienki rozdzielczej i rur z otworami, które sprawią, że ścieżki będą wpływać do gruntu. Jednak do takiego oczyszczania potrzebny jest grunt piaszczysty, cechujący się niskim poziomem wód gruntowych. Jeśli nasza działka nie ma idealnych właściwości drenażowych, wtedy trzeba będzie założyć tzw. filtr piaskowy.

Jakie formalności trzeba spełnić, aby móc stworzyć przydomową oczyszczalnię ścieków?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków z uwagi na swoją funkcję musi spełniać szczególne wymagania, dzięki którym instalacja będzie bezpieczna dla otoczenia. Takie rozwiązanie blisko domu jest regulowane przez prawo budowlane oraz prawo wodne. Przepisy wskazują lokalizację między innymi drenażu rozsączającego lub studni chłonnej. Obie technologie muszą zostać zaprojektowane minimum 3 m od granicy działki i 30 m od studni zapewniającej bieżącą wodę. Przydomowa oczyszczalnia wymaga odpowiedniego sprzętu, dlatego instalatorzy zazwyczaj wkładają buty robocze urgent oraz specjalne uniformy. Zanim zatrudnimy projektantów i monterów, warto sprawdzić, czy dokumenty planistyczne związane z naszą działką dopuszczają wykonanie przydomowej oczyszczalni.